کلیه

سرویس خواب

های موجود به صورت

رایگان

به سراسر کشور ارسال می شوند. همه سرویس خواب ها

امکان اضافه کردن کشو

به زیر تخت را دارا می باشند که شامل هزینه جداگانه خواهد بود. برای اکثر مدل ها امکان سفارش جداگانه قطعات (مثلا تخت بدون میز آرایش و یا سرویس همراه با پاتختی اضافه) وجود دارد، برای ایجاد تغییرات در سرویس لازم است تا با مسئول فروش شرکت هماهنگی های لازم به عمل آید. زمان تحویل مدل های سفارشی مانند میز ناهار خوری
بین یک هفته تا 10 روز
متغیر می باشد، لذا در صورت تمایل به ایجاد تغییرات در سفارش خود، حداقل یک هفته زودتر اقدام نمایید.
اکثر سرویس خواب هایی که از جنس ملامینه تولید می شوند امکان تولید با جنس
ام دی اف
را نیز دارا می باشند که با اختلاف قیمت 20درصدی این کار قابل انجام است. سرویس های تولید شده با جنس ملامینه و یا ام دی اف در 4 رنگ ونگه، آنتیک، لارکس و مشکی موجود هستند. برای سایر رنگ ها در زمان سفارش باید هماهنگی لازم صورت پذیرد.
لازم به ذکر است که همه سرویس خواب ها شامل حداقل یک عدد

تخت دونفره، دو عدد پاتختی و یک ست میز آرایش به همراه قاب آینه و صندلی

می باشد. برخی سرویس ها دارای پاف اضافی نیز می باشند که در صورت وجود، در توضیحات آنها اشاره شده است.
 

سرویس خواب

سرویس خواب 135

سرویس خواب 135

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 135   جنس سرویس خواب 135 از چیست...
4,270,000 جزییات
سرویس خواب 129

سرویس خواب 129

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 129   جنس سرویس خواب 129 از چیست...
4,830,000 جزییات
سرویس خواب 128

سرویس خواب 128

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 128   جنس سرویس خواب 128 از چیست...
4,200,000 جزییات
سرویس خواب 127

سرویس خواب 127

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 127   جنس سرویس خواب 127 از چیست...
4,270,000 جزییات
سرویس خواب 126

سرویس خواب 126

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 126   جنس سرویس خواب 126 از چیست؟ ج...
4,200,000 جزییات
سرویس خواب 125

سرویس خواب 125

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 125   جنس سرویس خواب 125 از چیست؟ ج...
4,410,000 جزییات
سرویس خواب 124

سرویس خواب 124

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 124   جنس سرویس خواب 124 از چیست...
4,200,000 جزییات
سرویس خواب 123

سرویس خواب 123

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 123   جنس سرویس خواب 123 از چیست...
4,270,000 جزییات
سرویس خواب 122

سرویس خواب 122

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 122   جنس سرویس خواب 122 از چیست...
3,990,000 جزییات
سرویس خواب 121

سرویس خواب 121

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 121   جنس سرویس خواب 121 از چیست...
4,340,000 جزییات
سرویس خواب 120

سرویس خواب 120

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 120   جنس سرویس خواب 120 از چیست...
4,270,000 جزییات
سرویس خواب 119

سرویس خواب 119

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 119   جنس سرویس خواب 119 از چیست...
4,480,000 جزییات
سرویس خواب 118

سرویس خواب 118

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 118   جنس سرویس خواب 118 از چیست...
7,980,000 جزییات
سرویس خواب 116

سرویس خواب 116

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 116   جنس سرویس خواب 116 از چیست...
3,850,000 جزییات
سرویس خواب 115

سرویس خواب 115

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 115   جنس سرویس خواب 115 از چیست...
4,060,000 جزییات
سرویس خواب 114

سرویس خواب 114

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 114   جنس سرویس خواب 114 از چیست...
4,130,000 جزییات
سرویس خواب 113

سرویس خواب 113

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 113   جنس سرویس خواب 113 از چیست...
3,920,000 جزییات
سرویس خواب 112

سرویس خواب 112

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 112   جنس سرویس خواب 112 از چیست...
4,130,000 جزییات
سرویس خواب 111

سرویس خواب 111

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 111   جنس سرویس خواب 111 از چیست...
3,780,000 جزییات
سرویس خواب 110

سرویس خواب 110

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 110   جنس سرویس خواب 110 از چیست...
4,130,000 جزییات
سرویس خواب 109

سرویس خواب 109

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 109   جنس سرویس خواب 109 از چیست...
4,060,000 جزییات
سرویس خواب 108

سرویس خواب 108

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 108   جنس سرویس خواب 108 از چیست...
3,990,000 جزییات
سرویس خواب 107

سرویس خواب 107

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 107   جنس سرویس خواب 107 از چیست...
4,410,000 جزییات
سرویس خواب 105

سرویس خواب 105

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 105   جنس سرویس خواب 105 از چیست...
4,200,000 جزییات
سرویس خواب 104

سرویس خواب 104

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 104   جنس سرویس خواب 104 از چیست...
3,920,000 جزییات
سرویس خواب 1-147

سرویس خواب 1-147

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 1-147   جنس سرویس خواب 1-147 از ...
4,200,000 جزییات
سرویس خواب 1-146

سرویس خواب 1-146

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 1-146   جنس سرویس خواب 1-146 از ...
4,340,000 جزییات
سرویس خواب 1-145

سرویس خواب 1-145

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 1-145   جنس سرویس خواب 1-145 از ...
3,920,000 جزییات
سرویس خواب 1-136

سرویس خواب 1-136

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 1-136   جنس سرویس خواب 1-136 از ...
4,690,000 جزییات
سرویس خواب 1-134

سرویس خواب 1-134

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 1-134   جنس سرویس خواب 1-134 از ...
4,130,000 جزییات
سرویس خواب 1-133

سرویس خواب 1-133

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 1-133   جنس سرویس خواب 1-133 از ...
4,550,000 جزییات
سرویس خواب 1-132

سرویس خواب 1-132

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 1-132   جنس سرویس خواب 1-132 از ...
4,200,000 جزییات
سرویس خواب 1-131

سرویس خواب 1-131

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 1-131   جنس سرویس خواب 1-131 از ...
4,830,000 جزییات
سرویس خواب 1-103

سرویس خواب 1-103

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 1-103   جنس سرویس خواب 1-103 از ...
4,550,000 جزییات
سرویس خواب 1-101

سرویس خواب 1-101

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 1-101   جنس سرویس خواب 1-101 از ...
4,200,000 جزییات
سرویس خواب پارادایس

سرویس خواب پارادایس

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب پارادایس   جنس سرویس خواب پارادایس&nb...
4,750,000 جزییات
سرویس خواب ونیز

سرویس خواب ونیز

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب ونیز   جنس سرویس خواب ونیز از چی...
4,750,000 جزییات
سرویس خواب ونوس

سرویس خواب ونوس

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب ونوس   جنس سرویس خواب ونوس از چی...
4,750,000 جزییات
سرویس خواب هلنا

سرویس خواب هلنا

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب هلنا   جنس سرویس خواب هلنا از چی...
4,750,000 جزییات
سرویس خواب نسترن1

سرویس خواب نسترن1

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب نسترن1   جنس سرویس خواب نسترن1 ا...
4,750,000 جزییات

آخرین سوال و جواب های مربوط به سرویس خواب

سوال وحیدزینی در مورد سرویس خواب پرنسس : ببخشیدقیمت تخواب باسرویس کامل چه قدرمیشه
پاسخ زوفاچوب : قیمت سرویس کامل که زیر محصول درج شده, قیمت تخت تک در تاریخ -25-11-97- 2.950.000 تومان است
سوال هاشمی در مورد سرویس خواب 182 : تخت خواب 2*160 دونفره با تمام لوازم از جنس گلس mdf چند میسازید برای مشتری ممنون
پاسخ زوفاچوب : سلام همه مدل های توی سایت سایز 200*160 هستن و مدل هایی که هایگلاس هستن رو هم میتونید انتخاب کنید برحسب سلیقه خودتون
سوال شبنم در مورد سرویس خواب پادینا : سلام خسته نباشید جنس تشک از چیست
پاسخ زوفاچوب : کلا سرویس خواب ها توی سایت تشک ندارن, تشک باید جداگانه خرید بشه
سوال داود در مورد سرویس خواب طاووس : سلام تخت خواب 2 نفره حدودا چقدر تمام میشه ممنون میشم پاسخ دهین
پاسخ زوفاچوب : سلام این مدل خیلی وقت هست که دیگه تولید نمیشه
سوال رضایی در مورد سرویس خواب 199 : آیا فروش به صورن اقساطی هم دارین ؟
پاسخ زوفاچوب : بله میتونید با واحد فروش تماس بگیرید توضیحات کافی رو میدن خدمتتون
سوال شهرام در مورد سرویس خواب 199 : آیا تخت خواب تکی بدون سرویس می فروشید و قیمت چند
پاسخ زوفاچوب : بله تخت تک هم فروش داریم قیمت برای تاریخ 10/10/97 مبلغ 2.400.000 تومان می باشد