کلیه

سرویس خواب

های موجود به صورت

رایگان

به سراسر کشور ارسال می شوند. همه سرویس خواب ها

امکان اضافه کردن کشو

به زیر تخت را دارا می باشند که شامل هزینه جداگانه خواهد بود. برای اکثر مدل ها امکان سفارش جداگانه قطعات (مثلا تخت بدون میز آرایش و یا سرویس همراه با پاتختی اضافه) وجود دارد، برای ایجاد تغییرات در سرویس لازم است تا با مسئول فروش شرکت هماهنگی های لازم به عمل آید. زمان تحویل مدل های سفارشی مانند میز ناهار خوری
بین یک هفته تا 10 روز
متغیر می باشد، لذا در صورت تمایل به ایجاد تغییرات در سفارش خود، حداقل یک هفته زودتر اقدام نمایید.
اکثر سرویس خواب هایی که از جنس ملامینه تولید می شوند امکان تولید با جنس
ام دی اف
را نیز دارا می باشند که با اختلاف قیمت 20درصدی این کار قابل انجام است. سرویس های تولید شده با جنس ملامینه و یا ام دی اف در 4 رنگ ونگه، آنتیک، لارکس و مشکی موجود هستند. برای سایر رنگ ها در زمان سفارش باید هماهنگی لازم صورت پذیرد.
لازم به ذکر است که همه سرویس خواب ها شامل حداقل یک عدد

تخت دونفره، دو عدد پاتختی و یک ست میز آرایش به همراه قاب آینه و صندلی

می باشد. برخی سرویس ها دارای پاف اضافی نیز می باشند که در صورت وجود، در توضیحات آنها اشاره شده است.
 

سرویس خواب

سرویس خواب 199

سرویس خواب 199

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 199   جنس سرویس خواب 199 از چیست...
3,230,000 جزییات
سرویس خواب 197

سرویس خواب 197

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 197   جنس سرویس خواب 197 از چیست...
3,230,000 جزییات
سرویس خواب 193

سرویس خواب 193

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 193   جنس سرویس خواب 193 از چیست...
3,230,000 جزییات
سرویس خواب 190

سرویس خواب 190

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 190   جنس سرویس خواب 190 از چیست...
3,670,000 جزییات
سرویس خواب 186

سرویس خواب 186

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 186   جنس سرویس خواب 186 از چیست...
3,230,000 جزییات
سرویس خواب 183

سرویس خواب 183

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 183   جنس سرویس خواب 183 از چیست...
3,670,000 جزییات
سرویس خواب 182

سرویس خواب 182

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 182   جنس سرویس خواب 182 از چیست...
3,920,000 جزییات
سرویس خواب 178

سرویس خواب 178

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 178   جنس سرویس خواب 178 از چیست...
3,300,000 جزییات
سرویس خواب 175

سرویس خواب 175

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 175   جنس سرویس خواب 175 از چیست...
3,460,000 جزییات
سرویس خواب 170

سرویس خواب 170

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 170   جنس سرویس خواب 170 از چیست...
2,280,000 جزییات
سرویس خواب 169

سرویس خواب 169

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 169   جنس سرویس خواب 169 از چیست...
3,920,000 جزییات
سرویس خواب 168

سرویس خواب 168

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 168   جنس سرویس خواب 168 از چیست...
4,530,000 جزییات
سرویس خواب 166

سرویس خواب 166

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 166   جنس سرویس خواب 166 از چیست...
3,460,000 جزییات
سرویس خواب 159

سرویس خواب 159

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 159   جنس سرویس خواب 159 از چیست...
3,230,000 جزییات
سرویس خواب 155

سرویس خواب 155

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 155   جنس سرویس خواب 155 از چیست...
3,230,000 جزییات
سرویس خواب 152

سرویس خواب 152

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 152   جنس سرویس خواب 152 از چیست...
3,660,000 جزییات
سرویس خواب 150

سرویس خواب 150

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 150   جنس سرویس خواب 150 از چیست...
2,240,000 جزییات
سرویس خواب 149

سرویس خواب 149

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 149   جنس سرویس خواب 149 از چیست...
2,150,000 جزییات
سرویس خواب 141

سرویس خواب 141

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 141   جنس سرویس خواب 141 از چیست...
3,660,000 جزییات
سرویس خواب 140

سرویس خواب 140

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 140   جنس سرویس خواب 140 از چیست...
1,860,000 جزییات
سرویس خواب 130

سرویس خواب 130

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 130   جنس سرویس خواب 130 از چیست...
4,060,000 جزییات
سرویس خواب 106

سرویس خواب 106

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 106   جنس سرویس خواب 106 از چیست...
3,610,000 جزییات
سرویس خواب 102

سرویس خواب 102

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 102   جنس سرویس خواب 102 از چیست...
3,460,000 جزییات
سرویس خواب 1-138

سرویس خواب 1-138

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 1-138   جنس سرویس خواب 1-138 از ...
3,210,000 جزییات
سرویس خواب پرنسس

سرویس خواب پرنسس

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب پرنسس   جنس سرویس خواب پرنسس از ...
4,250,000 جزییات
سرویس خواب پادینا

سرویس خواب پادینا

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب پادینا   جنس سرویس خواب پادینا ا...
4,250,000 جزییات
سرویس خواب میشکا

سرویس خواب میشکا

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب میشکا   جنس سرویس خواب میشکا از ...
4,250,000 جزییات
سرویس خواب سارینا

سرویس خواب سارینا

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب سارینا   جنس سرویس خواب سارینا ا...
4,250,000 جزییات
سرویس خواب اورانوس

سرویس خواب اورانوس

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب اورانوس   جنس سرویس خواب اورانوس ...
4,250,000 جزییات
سرویس خواب 185

سرویس خواب 185

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 185   جنس سرویس خواب 185 از چیست...
4,060,000 جزییات
سرویس خواب روناک

سرویس خواب روناک

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب روناک   جنس سرویس خواب روناک از ...
4,250,000 جزییات
سرویس خواب 200

سرویس خواب 200

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 200   جنس سرویس خواب 200 از چیست...
3,990,000 جزییات
سرویس خواب 198

سرویس خواب 198

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 198   جنس سرویس خواب 198 از چیست...
3,660,000 جزییات
سرویس خواب 196

سرویس خواب 196

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 196   جنس سرویس خواب 196 از چیست...
3,520,000 جزییات
سرویس خواب 195

سرویس خواب 195

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 195   جنس سرویس خواب 195 از چیست...
3,920,000 جزییات
سرویس خواب 194

سرویس خواب 194

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 194   جنس سرویس خواب 194 از چیست...
3,670,000 جزییات
سرویس خواب 192

سرویس خواب 192

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 192   جنس سرویس خواب 192 از چیست...
3,670,000 جزییات
سرویس خواب 191

سرویس خواب 191

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 191   جنس سرویس خواب 191 از چیست...
3,510,000 جزییات
سرویس خواب 189

سرویس خواب 189

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 189   جنس سرویس خواب 189 از چیست...
3,460,000 جزییات
سرویس خواب 188

سرویس خواب 188

توضیحات و سوالات متداول در مورد سرویس خواب 188   جنس سرویس خواب 188 از چیست...
3,300,000 جزییات

آخرین سوال و جواب های مربوط به سرویس خواب

سوال محمود پوستی زاده در مورد سرویس خواب 1-103 : با تشکر از جواب سئوال قبلی،ابعاد کلی عرض تخت یعنی از ابتدای پا تختی سمت راست تا انتهای پا تختی سمت چپ چقدر میباشد؟ چون فضایی که تخت قرارمیگیرد محدودیت دارد.
پاسخ زوفاچوب : سلام حدودا 2.5 متر عرضش میشه با پاتختی ها
سوال محمود پوستى زاده در مورد سرویس خواب 1-103 : با سلام قيمت ميز توالت تكى چند ميباشد؟
پاسخ زوفاچوب : سلام 1.550.000 تومان میز آرایش تنها
سوال رستمی در مورد سرویس خواب 164 : با سلام امکان خرید تخت ۱۶۰*۲۰۰ به صورت تکی موجود است و اگر بله قیمت تخت چقدر میباشد به صورت مجزا از سرویس؟
پاسخ زوفاچوب : سلام بله تخت تک هم موجود میباشد قیمت 1.600.000 تومان میباشد
سوال عارف در مورد سرویس خواب پادینا : سلام تو استرالیا میفر ستین
پاسخ زوفاچوب : سلام خیر متاسفانه
سوال Aلسل در مورد سرویس خواب 140 : قیمت الان این سرویس چقدر است؟
پاسخ زوفاچوب : 1.860.000 تومان تخت و پاتختی
سوال تاریمی در مورد سرویس خواب 190 : لطفا اگه امکان داره مدل های جیدید تختخواب دونفره ساده و شیک رو برام ارسال فرمائید .درضمن سیروس تختخواب 190 چنده ؟ ممنون شماره تماس
پاسخ زوفاچوب : سلام تمام مدلها با قیمتها داخل سایت میباشد من ربات تلگراممون هم براتون میفرستم که از اونجا هم مدلهارو بتونید ببینید