منو
Your Cart

تشک

Brand: زوفا چوب کد محصول: 223817
مشخصات:محافظ تشک (کش دار) پارچه ژاکادبافت ترمو باند 200 گرمی لایه پلی استر ضد حساسیت اسفنج 3 سانتی متری(30kg) ریباند 2 سانتی متری(80kg) قالب فلزی با محافظ موکت ترموفلت فنر منفصل پاکتی تقویت کننده گوشه ها ارتفاع تشک 1+30  ..
3,160,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 223813
مشخصات: محافظ تشک (کش دار) پارچه ژاکادبافت ترمو باند 200 گرمی لایه پلی استر ضد حساسیت اسفنج 3 سانتی متری(30kg) ریباند 2 سانتی متری(80kg) فوم قالبی فشرده (14cm) موکت ترموفلت تقویت کننده گوشه ها ارتفاع تشک 1+30..
3,500,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 223817
مشخصات:محافظ تشک (کش دار) پارچه ژاکادبافت ترمو باند 200 گرمی لایه پلی استر ضد حساسیت اسفنج 3 سانتی متری (20kg) موکت ترموفلت قالب فلزی با محافظ فنر با مفتول 2/2 میلیمتر تقویت کننده گوشه ها (طول و عرض) ارتفاع تشک 1+26..
2,230,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 223816
مشخصات:پارچه ژاکادبافت ترمو باند 200 گرمی لایه پلی استر ضد حساسیت اسفنج 2 سانتی متری (17kg) موکت ترموفلت قالب فلزی با محافظ فنر با مفتول 2/2 میلیمتر تقویت کننده گوشه ها (طول و عرض) ارتفاع تشک 1+23..
1,830,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 223815
مشخصات:پارچه ژاکادبافت ترمو باند 200 گرمی لایه پلی استر ضد حساسیت اسفنج 2 سانتی متری (15kg) موکت ترموفلت قالب فلزی با محافظ فنر با مفتول 2/2 میلیمتر تقویت کننده گوشه ها (طول و عرض) ارتفاع تشک 1+20..
1,780,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 223819
مشخصات : پارچه گرد بافت تورموباند 200 گرمی اسفنج 30KG - 1cm فوم مموری هوشمند پد ژله ای 4 سانتی موکت ترموفلت فوم پلی اتیلن فنر منفصل پاکتی لایه پلی استر ضد حساسیت تقویت کننده گوشه ها (طول و عرض) ارتفاع تشک 32..
5,110,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 223812
مشخصات:محافظ تشک (کش دار) پارچه ژاکادبافت ترمو باند 200 گرمی لایه پلی استر ضد حساسیت اسفنج 3 سانتی متری(20kg) موکت ترموفلت فوم پلی اتیلن(1cm) فوم قالبی فشرده(14cm) ارتفاع تشک 1+26..
1,970,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 223814
مشخصات:پارچه کتان (تمام نخ) ترمو باند 150 گرمی اسفنج 2 سانتی متری(15kg) موکت ترموفلت قالب فلزی با محافظ فنر با مفتول 2/2 میلیمتر تقویت کننده گوشه ها (طول و عرض) ارتفاع تشک 1+20..
1,520,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 223818
مشخصات:پارچه گرد بافت تورموباند 200 گرمی اسفنج 30KG - 1cm فوم مموری هوشمند پد ژله ای 4 سانتی موکت ترموفلت فوم پلی اتیلن لایه پلی استر ضد حساسیت ارتفاع تشک 32..
4,790,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 223811
مشخصات:پارچه ژاکادبافت ترمو باتد 200 گرمی لایه پلی استر ضد حساسیت اسفنج 2 سانتی متری(17kg) موکت ترموفلت فوم پلی اتیلن(1cm) فوم قالبی فشرده(14cm) ارتفاع تشک 1+23..
1,540,000 تومان
تشک رویال ارتوپدی (طبی)
عدم تولید
Brand: زوفا چوب کد محصول: 223810
مشخصات: پارچه کتان نخ ترموند 150 گرمی اسفنج 2cm  15kg فوم قالبی سبک فوم پولی اتیلن ارتفاع تشک 19..
0 تومان
نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)