منو
Your Cart

جلو مبلی و عسلی

Brand: زوفا چوب کد محصول: 663315
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 535  جنس میز جلو مبلی 535  از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این محصول چقدر ا..
3,500,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 663314
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 534  جنس میز جلو مبلی 534  از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این محصول چقدر ا..
3,590,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 663313
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 533  جنس میز جلو مبلی 533  از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این محصول چقدر ا..
3,650,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 663317
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 537  جنس میز جلو مبلی 537  از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این محصول چقدر ا..
3,650,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 663312
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 532  جنس میز جلو مبلی 532  از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این محصول چقدر ا..
3,500,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 663311
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 531  جنس میز جلو مبلی 531  از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این محصول چقدر ا..
3,500,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 663316
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 536  جنس میز جلو مبلی 536  از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این محصول چقدر ا..
3,750,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 665919
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 471   جنس میز جلو مبلی 471 از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این محصول چ..
5,240,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 665918
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 470   جنس میز جلو مبلی 470  از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این محصول ..
4,080,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 665917
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 451   جنس میز جلو مبلی 451   از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این ..
5,460,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 665916
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 441  جنس میز جلو مبلی 441  از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این محصول چقدر ا..
6,030,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 664418
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 407  جنس میز جلومبلی 407 از چیست؟پایه های میز جلو مبلی و عسلی 407 از جنس چوب راش و صفحه ی رویه جلو مبلی میز و عسلی ها از جنس ام دی اف وکیوم می باشدآیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط..
3,040,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 662628
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 12   جنس میز جلو مبلی 12 از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این محصول چقدر است..
4,300,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 664438
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 208  جنس میز جلومبلی 208 از چیست؟پایه های میز جلو مبلی و عسلی 208 از جنس چوب راش و صفحه ی رویه از جنس ام دی اف می باشدآیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با جنس چوب و  ام دی اف ..
3,180,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 664436
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 205  جنس میز جلومبلی 205 از چیست؟پایه های میز جلو مبلی و عسلی 205 از جنس ABS و صفحه ی رویه از جنس ام دی اف می باشدآیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با جنس ام دی اف تولید می شود...
4,300,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 662629
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 13   جنس میز جلو مبلی 13 از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این محصول چقد..
4,560,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 662611
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 1-480  جنس میز جلو مبلی 1-480 از چیست؟پایه این محصول از چوب بوده و صفحه رویه آن ام دی اف با روکش وکیوم ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود...
2,550,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 662630
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 09   جنس میز جلو مبلی 09 از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این محصول چقد..
4,780,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 662627
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 03   جنس میز جلو مبلی 03 از چیست؟جنس این محصول ام دی اف با روکش ضدخش است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود.  ابعاد این محصول چقد..
4,530,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 665913
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلو مبلی 520  جنس میز جلو مبلی 520 از چیست؟جنس این میز جلو مبلی از ام دی اف است.آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با بدنه ی ام دی اف تولید می شود  نوع بسته بندی این ..
4,950,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 664421
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 509  جنس میز جلومبلی 509 از چیست؟پایه های میز جلو مبلی و عسلی 509 از جنس چوب راش و صفحه ی رویه جلو مبلی میز و عسلی ها از جنس ام دی اف می باشدآیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با جن..
3,340,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 662619
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 479  جنس میز جلو مبلی 479 از چیست؟پایه این محصول چوب بوده و بدنه آن ام دی اف با روکش طبیعی چوب و تمام رنگ است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود...
3,240,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 662616
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 463  جنس میز جلو مبلی 463 از چیست؟پایه این محصول چوب بوده و بدنه آن ام دی اف با روکش طبیعی چوب و تمام رنگ است .آیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با مواد اولیه نام برده قابل تولید می شود...
2,100,000 تومان
Brand: زوفا چوب کد محصول: 665902
توضیحات و سوالات متداول در مورد میز جلومبلی 460  جنس میز جلومبلی 460 از چیست؟صفحه ی رویه میز جلو مبلی و عسلی 460 از جنس ام دی اف وکیوم می باشدآیا امکان تولید با جنس دیگری (مثلا تمام ملامینه ) وجود دارد؟خیر فقط با جنس ام دی اف تولید می شود.  ابعاد ا..
3,890,000 تومان
نمایش 1 تا 24 از 44 (2 صفحه)