تمامی

میز تلویزیون

به صورت بسته بندی و

رایگان به سراسر کشور

قابل ارسال است. مانند
سرویس خواب سرویس خواب کودک سرویس خواب نوزاد
،
کلیه خسارت های احتمالی
که ممکن است در زمان حمل و نقل به محصول وارد شود توسط زوفا چوب جبران خواهند شد و هیچ گونه نیازی به ارتباط مستقیم مشتری با شرکت های حمل بار نخواهد بود.
اکثر مدل ها در رنگ های متفاوت امکان تولید را دارا هستند که می توانید برای رنگ دلخواه خود با قسمت فروش هماهنگ کرده و یا از

قسمت پرسش و پاسخ

هر محصول جواب خود را دریافت کنید. در صورتیکه رنگ مورد سفارش از بین رنگ های معمول انتخاب شود شامل هزینه اضافی نخواهد بود.
برخی میز ها به صورت دو (و یا سه) تکه تولید می شوند که به صورت معمول امکان تغییر سایز را دارا هستند. برخی دیگر از

میز ال سی دی

 که به صورت یک تکه تولید می شوند امکان تغییر اندازه در آنها وجود دارد که شامل هزینه اضافی برای سفارشی سازی خواهد بود که بسته به مدل میز و میزان تغییرات در زمان سفارش مشخص خواهد شد.
در حال حاضر امکان تولید مدل های کاملا سفارشی (که بعضا در ژورنال های خارجی مشاهده می شود)

وجود ندارد

لذا از پذیرفتن این نوع سفارشات معذوریم.
 

میز تلویزیون

میز تلویزیون دیپلمات

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون دیپلمات   جنس میز تلویزیون دیپلمات ...
680,000 جزییات
میز تلویزیون کیا

میز تلویزیون کیا

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون کیا   جنس میز تلویزیون کیا از چیست؟...
890,000 جزییات

میز تلویزیون مدرن

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون مدرن   جنس میز تلویزیون مدرن از چیس...
830,000 جزییات
میز تلویزیون آدرین

میز تلویزیون آدرین

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون آدرین   جنس میز تلویزیون آدرین از چ...
1,030,000 جزییات

میز تلویزیون V220

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون V220   جنس میز تلویزیون V220 ا...
1,190,000 جزییات
میز تلویزیون M11

میز تلویزیون M11

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M11   جنس میز تلویزیون M11 از چیست؟...
740,000 جزییات

میز تلویزیون A145

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون A145   جنس میز تلویزیون A145 از چیس...
960,000 جزییات
میز تلویزیون M9

میز تلویزیون M9

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M9   جنس میز تلویزیون M9 از چیست؟ ...
740,000 جزییات
میز تلویزیون M7

میز تلویزیون M7

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M7   جنس میز تلویزیون M7 از چیست؟ ...
760,000 جزییات
میز تلویزیون M6

میز تلویزیون M6

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M6   جنس میز تلویزیون M6 از چیست؟ ...
770,000 جزییات
میز تلویزیون M5

میز تلویزیون M5

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M5   جنس میز تلویزیون M5 از چیست؟ ...
740,000 جزییات
میز تلویزیون M4

میز تلویزیون M4

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M4   جنس میز تلویزیون M4 از چیست؟ ...
680,000 جزییات
میز تلویزیون M3

میز تلویزیون M3

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M3   جنس میز تلویزیون M3 از چیست؟ ...
720,000 جزییات
میز تلویزیون M2

میز تلویزیون M2

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M2   جنس میز تلویزیون M2 از چیست؟ ...
740,000 جزییات
میز تلویزیون M1

میز تلویزیون M1

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M1   جنس میز تلویزیون M1 از چیست؟ ...
720,000 جزییات
میز تلویزیون C9

میز تلویزیون C9

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C9   جنس میز تلویزیون C9 از چیست؟ ...
890,000 جزییات
میز تلویزیون C8

میز تلویزیون C8

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C8   جنس میز تلویزیون C8 از چیست؟ ...
710,000 جزییات
میز تلویزیون C11

میز تلویزیون C11

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C11   جنس میز تلویزیون C11 از چیست؟...
780,000 جزییات
میز تلویزیون C10

میز تلویزیون C10

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C10   جنس میز تلویزیون C10 از چیست؟...
700,000 جزییات
میز تلویزیون C1

میز تلویزیون C1

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C1   جنس میز تلویزیون C1 از چیست؟ ...
890,000 جزییات
میز تلوزیون C7

میز تلوزیون C7

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C7   جنس میز تلویزیون C7 از چیست؟ ...
760,000 جزییات
میز تلوزیون C6

میز تلوزیون C6

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C6   جنس میز تلویزیون C6 از چیست؟ ...
1,000,000 جزییات
میز تلوزیون C5

میز تلوزیون C5

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C5   جنس میز تلویزیون C5 از چیست؟ ...
860,000 جزییات
میز تلوزیون C4

میز تلوزیون C4

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C4   جنس میز تلویزیون C4 از چیست؟ ...
890,000 جزییات
میز تلوزیون C3

میز تلوزیون C3

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C3   جنس میز تلویزیون C3 از چیست؟ ...
810,000 جزییات
میز تلوزیون C2

میز تلوزیون C2

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C2   جنس میز تلویزیون C2 از چیست؟ ...
890,000 جزییات
میز تلویزیون V166

میز تلویزیون V166

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون V166   جنس میز تلویزیون V166 ا...
960,000 جزییات

میز تلویزیون 760

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 760   جنس میز تلویزیون 760 از چیست؟ ...
1,170,000 جزییات

میز تلویزیون 730

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 730   جنس میز تلویزیون 730 از چیست؟ ...
1,380,000 جزییات

میز تلویزیون 720

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 720   جنس میز تلویزیون 720 از چیست؟ ...
1,130,000 جزییات
میز تلویزیون 488

میز تلویزیون 488

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 488   جنس میز تلویزیون 488 از چیست؟ ...
1,090,000 جزییات
میز تلویزیون 487

میز تلویزیون 487

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 487   جنس میز تلویزیون 487 از چیست؟ ...
990,000 جزییات
میز تلویزیون 482

میز تلویزیون 482

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 482   جنس میز تلویزیون 482 از چیست؟ ...
970,000 جزییات
میز تلویزیون 481

میز تلویزیون 481

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 481   جنس میز تلویزیون 481 از چیست؟ ...
780,000 جزییات
میز تلویزیون 478

میز تلویزیون 478

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 478   جنس میز تلویزیون 478 از چیست؟ ...
1,010,000 جزییات
میز تلویزیون 474

میز تلویزیون 474

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 474   جنس میز تلویزیون 474 از چیست؟ ...
710,000 جزییات
میز تلویزیون 473

میز تلویزیون 473

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 473   جنس میز تلویزیون 473 از چیست؟ ...
780,000 جزییات
میز تلویزیون 468

میز تلویزیون 468

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 468   جنس میز تلویزیون 468 از چیست؟ ...
920,000 جزییات
میز تلویزیون 466

میز تلویزیون 466

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 466   جنس میز تلویزیون 466 از چیست؟ ...
890,000 جزییات
میز تلویزیون 460

میز تلویزیون 460

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 460   جنس میز تلویزیون 460 از چیست؟ ...
890,000 جزییات

آخرین سوال و جواب های مربوط به میز تلویزیون

سوال آرش در مورد میز تلویزیون M7 : سلام امکان تغییر رنگ میز هست من کلا گردویی طرح دار با باکس طوسی میخواهم
پاسخ زوفاچوب : سلام اگه گردویی که توی تصویر مد نظر باشه میتونیم براتون بزنیم
سوال حقانیت در مورد میز تلویزیون دیپلمات : سلام این مدل دیپلمات سایز۱۴۰موجودداره؟
پاسخ زوفاچوب : نه متاسفانه این کار فقط با سایز های 160 و 180 قابل تولید هستن
سوال شايان در مورد میز تلویزیون کلاسیک : سلام من اين ميز رو ميخوام اما ٢متريشو لطفا تماس بگيريد
پاسخ زوفاچوب : سلام خیر میزها قابلیت تغییر سایز نمیباشد
سوال محمد در مورد میز تلویزیون کیا : آیا امکان افزایش ارتفاع این میز ممکن است؟
پاسخ زوفاچوب : سلام خیر امکان تغییر وجود ندارد
سوال رها در مورد میز تلویزیون 730 : سلام مبلغ کل میز تلویزیون و میز عسلی باهم چقدر است و آیا در مشهد هم می شود جلو منزل بعد تحویل هزینه را پرداخت کرد با تشکر آیا قهوه ای خالی همان گردویی است
پاسخ زوفاچوب : سلام در تاریخ 28-8-97 مبلغ 2.580.000 تومان قیمت میز تلوزیون و جلو مبلی و عسلی میباشد حداقل 50% مبلغ بای پرداخت شود بله همون رنگ گردویی میشه
سوال حمیدرضا در مورد میز تلویزیون V220 : پرداخت به چه صورتی هست درب منزل یا واریز به صورت نقدی؟؟
پاسخ زوفاچوب : سلام اگر تهران یا کرج باشید تسویه درب منزل میباشد در غیر این صورت موقع ارسال تسویه باید انجام بشه