تمامی

میز تلویزیون

به صورت بسته بندی و

رایگان به سراسر کشور

قابل ارسال است. مانند
سرویس خواب سرویس خواب کودک سرویس خواب نوزاد
،
کلیه خسارت های احتمالی
که ممکن است در زمان حمل و نقل به محصول وارد شود توسط زوفا چوب جبران خواهند شد و هیچ گونه نیازی به ارتباط مستقیم مشتری با شرکت های حمل بار نخواهد بود.
اکثر مدل ها در رنگ های متفاوت امکان تولید را دارا هستند که می توانید برای رنگ دلخواه خود با قسمت فروش هماهنگ کرده و یا از

قسمت پرسش و پاسخ

هر محصول جواب خود را دریافت کنید. در صورتیکه رنگ مورد سفارش از بین رنگ های معمول انتخاب شود شامل هزینه اضافی نخواهد بود.
برخی میز ها به صورت دو (و یا سه) تکه تولید می شوند که به صورت معمول امکان تغییر سایز را دارا هستند. برخی دیگر از

میز ال سی دی

 که به صورت یک تکه تولید می شوند امکان تغییر اندازه در آنها وجود دارد که شامل هزینه اضافی برای سفارشی سازی خواهد بود که بسته به مدل میز و میزان تغییرات در زمان سفارش مشخص خواهد شد.
در حال حاضر امکان تولید مدل های کاملا سفارشی (که بعضا در ژورنال های خارجی مشاهده می شود)

وجود ندارد

لذا از پذیرفتن این نوع سفارشات معذوریم.
 

میز تلویزیون

میز تلویزیون دیپلمات

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون دیپلمات   جنس میز تلویزیون دیپلمات ...
890,000 جزییات
میز تلویزیون 489

میز تلویزیون 489

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 489   جنس میز تلویزیون 489 از چیست؟ ...
1,160,000 جزییات
میز تلویزیون 488

میز تلویزیون 488

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 488   جنس میز تلویزیون 488 از چیست؟ ...
1,190,000 جزییات
میز تلویزیون 487

میز تلویزیون 487

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 487   جنس میز تلویزیون 487 از چیست؟ ...
1,070,000 جزییات
میز تلویزیون 485

میز تلویزیون 485

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 485   جنس میز تلویزیون 485 از چیست؟ ...
1,190,000 جزییات
میز تلویزیون 484

میز تلویزیون 484

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 484   جنس میز تلویزیون 484 از چیست؟ ...
980,000 جزییات
میز تلویزیون 483

میز تلویزیون 483

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 483   جنس میز تلویزیون 483 از چیست؟ ...
860,000 جزییات
میز تلویزیون 482

میز تلویزیون 482

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 482   جنس میز تلویزیون 482 از چیست؟ ...
920,000 جزییات
میز تلویزیون 481

میز تلویزیون 481

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 481   جنس میز تلویزیون 481 از چیست؟ ...
880,000 جزییات
میز تلویزیون 478

میز تلویزیون 478

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 478   جنس میز تلویزیون 478 از چیست؟ ...
1,010,000 جزییات
میز تلویزیون 474

میز تلویزیون 474

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 474   جنس میز تلویزیون 474 از چیست؟ ...
710,000 جزییات
میز تلویزیون 473

میز تلویزیون 473

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 473   جنس میز تلویزیون 473 از چیست؟ ...
820,000 جزییات
میز تلویزیون 472

میز تلویزیون 472

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 472   جنس میز تلویزیون 472 از چیست؟ ...
830,000 جزییات
میز تلویزیون 468

میز تلویزیون 468

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 468   جنس میز تلویزیون 468 از چیست؟ ...
920,000 جزییات
میز تلویزیون 466

میز تلویزیون 466

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 466   جنس میز تلویزیون 466 از چیست؟ ...
840,000 جزییات
میز تلویزیون 460

میز تلویزیون 460

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 460   جنس میز تلویزیون 460 از چیست؟ ...
1,010,000 جزییات
میز تلویزیون 457

میز تلویزیون 457

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 457   جنس میز تلویزیون 457 از چی...
830,000 جزییات
میز تلویزیون 396

میز تلویزیون 396

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 396   جنس میز تلویزیون 396 از چیست؟ ...
900,000 جزییات
میز تلویزیون 374

میز تلویزیون 374

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون 374   جنس میز تلویزیون 374 از چیست؟ ...
800,000 جزییات
میز تلویزیون کیا

میز تلویزیون کیا

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون کیا   جنس میز تلویزیون کیا از چیست؟...
890,000 جزییات

میز تلویزیون مدرن

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون مدرن   جنس میز تلویزیون مدرن از چیس...
830,000 جزییات
میز تلویزیون آدرین

میز تلویزیون آدرین

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون آدرین   جنس میز تلویزیون آدرین از چ...
1,100,000 جزییات

میز تلویزیون V220

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون V220   جنس میز تلویزیون V220 ا...
1,380,000 جزییات
میز تلویزیون M11

میز تلویزیون M11

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M11   جنس میز تلویزیون M11 از چیست؟...
780,000 جزییات

میز تلویزیون A145

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون A145   جنس میز تلویزیون A145 از چیس...
960,000 جزییات
میز تلویزیون M9

میز تلویزیون M9

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M9   جنس میز تلویزیون M9 از چیست؟ ...
740,000 جزییات
میز تلویزیون M7

میز تلویزیون M7

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M7   جنس میز تلویزیون M7 از چیست؟ ...
740,000 جزییات
میز تلویزیون M6

میز تلویزیون M6

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M6   جنس میز تلویزیون M6 از چیست؟ ...
690,000 جزییات
میز تلویزیون M5

میز تلویزیون M5

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M5   جنس میز تلویزیون M5 از چیست؟ ...
740,000 جزییات
میز تلویزیون M4

میز تلویزیون M4

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M4   جنس میز تلویزیون M4 از چیست؟ ...
740,000 جزییات
میز تلویزیون M3

میز تلویزیون M3

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M3   جنس میز تلویزیون M3 از چیست؟ ...
740,000 جزییات
میز تلویزیون M2

میز تلویزیون M2

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M2   جنس میز تلویزیون M2 از چیست؟ ...
780,000 جزییات
میز تلویزیون M1

میز تلویزیون M1

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون M1   جنس میز تلویزیون M1 از چیست؟ ...
740,000 جزییات
میز تلویزیون C9

میز تلویزیون C9

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C9   جنس میز تلویزیون C9 از چیست؟ ...
860,000 جزییات
میز تلویزیون C8

میز تلویزیون C8

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C8   جنس میز تلویزیون C8 از چیست؟ ...
780,000 جزییات
میز تلویزیون C11

میز تلویزیون C11

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C11   جنس میز تلویزیون C11 از چیست؟...
830,000 جزییات
میز تلویزیون C10

میز تلویزیون C10

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C10   جنس میز تلویزیون C10 از چیست؟...
780,000 جزییات
میز تلویزیون C1

میز تلویزیون C1

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C1   جنس میز تلویزیون C1 از چیست؟ ...
890,000 جزییات
میز تلوزیون C7

میز تلوزیون C7

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C7   جنس میز تلویزیون C7 از چیست؟ ...
830,000 جزییات
میز تلوزیون C6

میز تلوزیون C6

توضیحات و سوالات متداول در مورد میز تلویزیون C6   جنس میز تلویزیون C6 از چیست؟ ...
1,040,000 جزییات

آخرین سوال و جواب های مربوط به میز تلویزیون

سوال میثم در مورد میز تلویزیون 474 : عرض این میز چقدر است؟
پاسخ زوفاچوب : 120 میباشد
سوال محمد در مورد میز تلویزیون 487 : سلام کد 487 لطفا مشخصات ، اندازه ، جنس چوب رو بفرمائید
پاسخ زوفاچوب : سلام سایز 140 جنس : ام دی اف روکش ویکوم هست
سوال مجید در مورد میز تلویزیون V220 : ایا شما تخفیف میدهید؟
پاسخ زوفاچوب : متاسفانه قیمت ها مقطوع هستن
سوال Pirouz در مورد میز تلویزیون M9 : سلام اين محصول تحويل فوري دارد؟
پاسخ زوفاچوب : سلام بله برای امروز میشه تحویل داد
سوال زهرا در مورد میز تلویزیون آدرین : سلام میشه بگین سایز ۱۴۰ چند قیمت هست.
پاسخ زوفاچوب : سلام این مدل سایز 140 نداره
سوال عباس در مورد میز تلویزیون 622 : سلام این مدل میز تلویزیون کی دوباره موجود میشه؟؟
پاسخ زوفاچوب : متاسفانه این مدل دیگه تولید نمیشه